Område

Nedan är Tisnarens västra fiskevårdsområde markerat med blått. 


Visa Tisnarens Västra Fiskevårdsområde på en större karta

 Båtramper

Parkering
Observera att föreningen inte har rätt att upplåta parkeringsplatser till personer som vill nyttja båtramperna. Se därför till att ordna med detta själva vid isättning av egen medtagen båt.

Naturramp i Skedevi
Rampen är utmärkt med Röd knappnål i områdeskartan ovan.
batramp-skedevi.jpg

Naturramp i Hävla

Rampen är utmärkt med Gul knappnål i områdeskartan ovan.havla.jpg