Tisnarens Västra Fiskevårdsområde

Avisering 2014-05-11

Angående vandrarmusslan

Båtbottnar och fiskeredskap ska på grund av vandrarmusslan tvättas innan de sätts i Tisnaren.  

Avisering 2015-04-21

Kräfthandbok
-Bekräfta dina vatten-
-En handbok i förvaltning av sötvattenskräftor-

Finns att köpa hos Bo Pettersson för 200 kr styck. 

  Tisnaren är belägen 44 meter över havet och är 39 kvadratkilometer stor. Sjön ligger i både Östergötland och Södermanland. Tisnaren avrinner via Forsaån till Viren och ingår i Nyköpingsåns vattensystem. Tisnaren är en klarvattensjö som har bra bestånd av bl.a. abborre, gädda och gös.Det finns gott om abborre. Gösen finns till största delen i de djupa delarna av sjön men har spridit sig till grundare delar av sjön. Tisnarens västra fiskevårdsområdesförening ligger i Östergötland och sträcker sig från Tölingsnäs i norr till Hävla i söder. Förening förvaltar fisket i Sörviken, Björnhultafjärden och vattnen kring Tisenö. Fisket upplåts inom området för fiske med handredskap genom försäljning av fiskekort. Det område som Tisnarens västra fiskevårdsområde förvaltar framgår av kartan under sidan Område.