Tisnarens Västra Fiskevårdsområde

Avisering 2014-05-11

Angående vandrarmusslan

Båtbottnar och fiskeredskap ska på grund av vandrarmusslan tvättas innan de sätts i Tisnaren.  

Avisering 2018-10-24

Grund

Ca 20 grund i Tisnaren har märkts ut med varsin orange boj. Det är inte tillåtet att ankra i det utmärkta grundet.

Bojarna kommer att tas in under vintern.

Avisering 2015-04-21

Kräfthandbok
-Bekräfta dina vatten-
-En handbok i förvaltning av sötvattenskräftor-

Finns att köpa hos Bo Pettersson för 200 kr styck. 

  Tisnaren är belägen 44 meter över havet och är 39 kvadratkilometer stor. Sjön ligger i både Östergötland och Södermanland. Tisnaren avrinner via Forsaån till Viren och ingår i Nyköpingsåns vattensystem. Tisnaren är en klarvattensjö som har bra bestånd av bl.a. abborre, gädda och gös. Det finns gott om abborre och gös. Gösen finns till största delen i de djupa delarna av sjön men har spridit sig till grundare delar av sjön.


Tisnarens västra fiskevårdsområde ligger i Östergötland och Södermanland. Fiskevårdsområdet sträcker sig från Tölingsnäs i norr till Hävla i söder. Föreningen förvaltar fisket i Sörviken, Björnhultafjärden och vatten kring Tisenö. Fiskevårdsområdet har utökats med det enskilda fisket inom fastigheterna Sävstaholm 7:2 och 7:10 i Vingåkers kommun. Fisket upplåts inom området 
för fiske med handredskap genom försäljning av fiskekort. Det område som Tisnarens västra fiskevårdsområde förvaltar framgår av kartan under sidan Område.