Aktuellt

Avisering 2015-04-21

Fiskevårdsområdet

Ansökan om bildandet av ett fiskevårdsområde för hela Tisnaren skickades felaktigt till länsstyrelsen i Södermanlands län efter anvisningar av fiskerikonsulten.

När det gäller bildandet av fiskevårdsområdet ska ärendet handläggas av den länsstyrelse inom vars område den största delen av sjön ligger. Ansökan överlämnades därför så småningom till länsstyrelsen i Östergötlands län.

Länsstyrelsen kontaktade Kalefjärdens fiskevårdsområde, som meddelade länsstyrelsen att fiskevårdsområdet inte vill delta. En ny ansökan skickades därför till länsstyrelsen i vilken Kalefjärdens fiskevårdsområde inte ingår.

Ann-Karin Bladh är utsedd till förättningslantmätare. Hon har meddelat att företeckning av fiskerättsinnehavare blir klar i vår och hon planerar att kalla till möte i höst.